Självmedvetenhet – som grund för lärandet

Varför har vissa barn lättare för att ta till sig nya kunskaper, medan andra får kämpa så? Hur kommer det sig att vi lärare, laddade med ett helt skafferi av metoder, i våra försök att få eleven att utvecklas ändå går bet? Enligt Annika är det när eleven får tid att se och lära känna sina egna förmågor, som lärande kan ske. Föreläsningen utgår från Lgr 22 där elevens självkänsla lyfts fram som en viktig pusselbit i lärandet. Annika gör avstamp i flera årskurser där hon kopplar till konkreta metoder kring hur hon arbetat med självkännedom, ansvar och delaktighet genom åren. Om man vet vem man är, kan förstå vad man kan, kan man också utveckla sina förmågor.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top