Så ser utvecklingen av MIK och digital kompetens ut i Sverige

Vad görs för att stärka medie- och informationskunnighet och digital kompetens i samhället? Digitala lektioner välkomnar Martina Wagner från Statens medieråd för att prata om det nationella samverkansarbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK). Var med och få en inblick i de insatser som genomförs för att stärka MIK och digital kompetens i Sverige.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Martina Wagner

Martina Wagner

Martina Wagner, programansvarig vid Statens medieråd för arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK). MIK är de kunskaper och förmågor som

Läs mer »
Scroll to Top