Så arbetar Skolverket för skolans digitalisering

Skolverket har ett övergripande ansvar för att stödja och driva på skolans digitalisering. Det gör vi genom att samverka med flera andra myndigheter och aktörer. Kom och lyssna på hur det arbetet påverkar dig som lärare. Vi berättar bland annat om hur vi arbetar för att minska administrativa arbetsuppgifter och förbättra tillgången till utbildningsmaterial och forskning. Du får också möjlighet att dela med dig av vilka utmaningar du möter i din skolvardag.

Scroll to Top