Så arbetar du formativt med digital kompetens

Hur kan vi involvera eleverna i lärandet av digital kompetens? Det är frågan som Patricia Diaz och Kristina Alexanderson behandlar i den här föreläsningen. Du som deltar kommer att få praktiska exempel på hur du kan arbeta med digitala resurser för att stämma av elevers förförståelse, ge återkoppling och arbeta med kamratrespons. Utöver det kommer Patricia och Kristina ge dig bra ingångar att använda i arbetet med att stärka dina elevers digitala kompetens.

Scroll to Top