Så använder du digitala verktyg för att förbättra elevernas resultat – genom metoden att skriva sig till läsning

Användningen av digitala verktyg i undervisningen ställer nya krav på skolsektorn. I den här föreläsningen kommer forskaren Annika Agélli Genlott prata om vad som krävs av skolan, huvudmän, rektorer och lärare för att arbetet med digitala verktyg ska främja elevernas lärande. Annika har forskat på metoden att skriva sig till läsning (STL). Hon är särskilt inriktad arbetet med digitala verktyg som tillåter eleverna att uttrycka sig utifrån deras egna förutsättningar och på så sätt förbättra sina resultat.