Road to success – hur forskningsbaserad Gamification ökar engagemang, arbetsglädje och resultat för elever

Vill du utforska nya vägar att öka motivationen hos skolans elever? Vill du lära dig hur du på ett enkelt sätt uppmuntrar eleven att “gå ett extra steg”? Vill du lära dig hur ett spelifierat lärande kan bidra till en ökad måluppfyllelse? I denna föreläsning presenterar Simon Larsson, gymnasielärare på Bräckegymnasiet inom Göteborgs stad och Adam Palmqvist, Högskolan Skövde, vilka effekter spelifiering (gamification) kan ha på lärandet för elever inom teoretiska ämnen på yrkesprogram.

Scroll to Top