Rätten till en likvärdig utbildning – digital tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning

Hur skapar vi digital tillgänglighet som bidrar till livslångt lärande? Vilka insatser krävs och hur kan SPSM vara ett stöd i utvecklingen?

Ingmari Svensson

Ingmari Svensson

Ingmari Svensson är specialpedagogisk rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av digitalt lärande, fritidshemspedagogik och hur digitala verktyg kan vara

Läs mer »
Lisa Stenman

Lisa Stenman

Lisa Stenman är specialpedagogisk rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av digitalt lärande, skolans digitalisering och digitala verktyg.

Läs mer »
Scroll to Top