Psykologi i klassrummet för ett hållbart lärande

Hur kan vi förebygga stress i klassrummet och samtidigt främja inlärning? Vad säger psykologin om framgångsrik undervisning och ledarskap? Hur kan psykologisk kunskap komma till nytta i klassrummet med hänsyn till hälsa, relationsskapande och lärande? Finns det undervisningsstrategier som förebygger stress?

Felicias föreläsning ger konkreta tips på hur ni som lärare kan ta hjälp av psykologi i er undervisning för att främja både välmående och inlärning hos era elever.

Scroll to Top