Psykisk hälsa på schemat

Varannan 15-åring har psykiska besvär. Samtidigt visar forskning att skolundervisning kring psykisk hälsa inte bara förbättrar elevernas mående, utan också främjar lärande och minskar utåtagerande beteenden i klassrummet. Hur kommer man i gång med att undervisa om psykisk hälsa? Varför är det viktigt och hur lyckas man i praktiken? Psykolog Siri Helle delar med sig av den senaste forskningen. Lisa Halvorsen från Trygg-Hansa presenterar deras kostnadsfria digitala utbildning ”För alla unga – en utbildning i psykisk hälsa” för högstadiet.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Lisa Halvorsen

Lisa Halvorsen är produktutvecklare och försäkringsexpert på Trygg-Hansa. Hon har varit med och utvecklat den digitala utbildningen ”förallaunga.se” som sätter

Läs mer »

Siri Helle

Siri Helle är leg. psykolog och föreläsare. Hon medverkar regelbundet som psykologisk expert i Sveriges Radio och TV4. Hon är

Läs mer »
Scroll to Top