Prinsparets Stiftelse presenterar: Lajka – hela skolans verktyg för en bättre näthälsa!

Vill din skola arbeta med frågor som berör elevers näthälsa, samtidigt som ni jobbar med värdegrundsuppdraget, de globala målen och barnkonventionen? Med Lajka kan ni göra just detta!

Lajka är en kostnadsfri utbildningsplattform där du hittar lektioner och informationsmaterial från förskoleklassen till årskurs nio. Lajka erbjuder även material för fritidshemmet, elevhälsan, skolledning och föräldrar. Med Lajka kan hela skolan samordna sitt arbete med att främja en god näthälsa.

Barn och unga lever idag stora delar av sina liv uppkopplade och nätet följer oss överallt, även in i klassrummen. Trots att många unga har ett behov av att dela med sig av sin vardag på nätet låter de allt för ofta bli, då de kan känna oro över att inte bli förstådda. Vi behöver lära oss att på bästa sätt hantera detta. Genom Lajka vill Prinsparets stiftelse sprida kunskap och uppmuntra till samtal om hur barn och unga kan forma ett hälsosamt nätliv.
Hör verksamhetsansvarig Essi Alho berätta om satsningen och varför det är så viktigt att jobba mer med barn och ungas psykiska hälsa – på nätet och utanför.

Scroll to Top