Pedagog 2022 – framtidsutvecklare med ansvar!

Det är lätt att fastna i teknik och prylar när vi pratar om förskolans digitaliseringsarbete. Men hur fångar vi de viktiga mjuka frågorna? Hur kan vi koppla värdegrund till digital kompetens? I denna föreläsning resonerar Katrin om aha-upplevelser och förståelser vi som pedagoger behöver för att kunna inta vår yrkesroll, och hur vi kan använda oss själva som verktyg i utvecklandet av barnens digitala kompetens.
Och hörrni! Hur gick det egentligen med den där digitaliseringsstrategin från regeringen som gällde till 2022?? Är vi klara nu?

Scroll to Top