Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
103 Resultat
Elina Lundberg 

Synliggör lärandet med Forms

Elina visar konkreta exempel på hur Forms kan användas tillsammans med elever för att effektivisera undervisningen och lärandet. Du kommer att få se exempel på hur Forms kan användas på flertal sätt med olika syften där ett hållbart lärande är i fokus. Exemplen är tagna ur ett elevaktivt klassrum där formativ bedömning och återkoppling är

Läs mer »
Mehrnosh Ensafmanesh och Lotta Svedberg 

Tillgänglig undervisning för flerspråkiga elever – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Många av våra nyanlända elever är inte längre nyanlända. De är flerspråkiga elever och vårt uppdrag blir att planera och genomföra en undervisning som inkluderar alla elever, oavsett vilken språklig nivå de befinner sig på. Att lära sig ett ”vardagsspråk” kan ta upp till två år men att tillägna sig ett ”skolspråk” kan ta sex

Läs mer »
Emma Mossfeldt 

Tillsammans börjar vi digga IT

I dagens samtid är digitalisering i förskolan en stor fråga som ifrågasätts både av media, vårdnadshavare och verksamma inom förskolan. Det är ofta svårt för pedagoger att förhålla sig till de frågor som ställs samt den nya läroplanen där digitaliseringen nu skrivs fram. Det kan handla om att man själv inte vet och kan så

Läs mer »
Karin Lagerström 

Tillsammans för Agenda 2030

Är du nyfiken på att arbeta med skarpa uppdrag i skolan? I föreläsningen får du ta del av projektet ”Tillsammans för Agenda 2030” där skola, kommun och företag arbetar ihop för att hjälpa företagen att utveckla sitt arbete med Globala målen. Genom värdeskapande lärande utvecklar eleverna sina kunskaper om Agenda 2030, sina entreprenöriellla förmågor och

Läs mer »
Evelina Anbo och Pernilla Winder 

Trivselprogrammet – Aktiva och trygga raster ledda av elever!

Föreläsningen är en presentation av Trivselprogrammet som är ett färdigt och lätt använt koncept. Pernilla och Evelina berättar om hur de som första skola i Uppland använder sig av Trivselprogrammet. Du få tips på hur din skola kan skapa rastaktivitet som leder till inkludering, trygghet och aktivitet bland eleverna. Vad innebär det att vara Trivselledare?

Läs mer »
Johanna Kylin och Jakob Hansson 

Tyst i klassen!

Ljudmiljöns roll i lärandet, hur minnesfunktionen påverkas och hur vi kan minska buller i skolan för att uppnå hållbara kunskaper för framtiden. Vi utgår från egna erfarenheter som hörselpedagoger samt forskning inom både arbetsmiljö och kognitiv hörselforskning.

Läs mer »
Kristina Alexanderson 

Undervisa hållbart i digital kompetens

Enligt skolans nationella digitaliseringsstrategi är digital kompetens en demokratifråga, och skolan uppdrag är att utveckla en adekvat digital kompetens hos alla elever. Kristina Alexanderson, projektledare på Internetstiftelsen, pratar om digitaliseringen och digital kompetens som begrepp. I föreläsningen får du inblickar i vilka kunskaper elever och lärare behöver för att vara medvetna digitala medborgare. Du får

Läs mer »
Fredrik Devoto 

Unga och träning – Så funkar det!

Under denna föreläsning kommer Fredrik Devoto att berätta vilken typ av träning som bäst förbereder barn för vuxenlivet. Han kommer också att gå igenom hur skolan kan nyttja barn och tonåringars olika vanor för att främja rörelse och motion. Fredrik kommer att avhandla kost och slå hål på myten att styrketräning och barn är en

Läs mer »
Andrey Shupliakov 

Utveckla elevernas datalogiska tänkande i alla ämnen

Syftet med denna föreläsning är att ge alla lärare i grundskolan, inte bara de som undervisar i teknik och matematik, redskap och inspiration att använda programmering som ett digitalt verktyg. Andrey visar exempel på blockprogrammering och andra multimodala verktyg som t.ex. digitalt berättande vilka kan utveckla elevernas datalogiska tänkande. Målet är att göra programmering till

Läs mer »
Linda Linder 

Utveckla hållbara lärmiljöer i förskolan

Våra lärmiljöer är platsen där lek, utforskande och lärande sker varje dag. Hur kan dessa bli platser där vi tillsammans med barnen kan utveckla större kreativitet, ett långsammare arbetstempo och mer fördjupning? I tider av resursbrist och köpstopp kan vi istället vända allt till en kraft för hållbarhet genom återbruk, en medveten konsumtion och resursskapande

Läs mer »
Ann-Therese Enarsson 

Vad händer när chefen blir en app?

Ann-Therese Enarsson delar generöst med sig av sina insikter om hur teknik och värderingar formar framtidens samhälle. Vad behöver vi kunna i ett alltmer automatiserat arbetsliv där självlärande maskiner, AI och robotar tar allt mer plats? Hur kommer morgondagens arbetsplats se ut och vilka kompetenser och färdigheter behöver vi rusta oss med? Och hur och

Läs mer »
Mia Hasselblad 

Värdeskapande undervisning möjliggör kunskapsutveckling

Att skapa engagerade elever i högstadiet kan vara en utmaning. FN´s globala mål är en en fantastisk ingång till engagemang, eftersom innehållet blir relaterat till elevernas verklighet. Mia kommer under sin föreläsning ta upp flera konkreta exempel, samt visa på hur hon har arbetat med Peer to Peer och Storytelling med eleverna och på så

Läs mer »
Scroll to Top