Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
81 Resultat
Petra Bruce 

Leda utan vision, går det?

Måste man göra de stora förändringarna under de ”100 första dagarna” samt hålla sitt brandtal direkt? Jag tänker föreläsa om min ledarskapsstil som är situationsanpassad, vad som kan vara fallgropar men också styrkor i det. Dilemmat att utarbeta en vision i en målstyrd verksamhet, hur man kan förhålla sig till sina nej-sägare, samt vikten av

Läs mer »
Jocke Blomgren 

Lösningen är ofta en kombination av lösningar

En föreläsning om digitaliseringsarbetet i skolan och då med fokus på grund- och gymnasiesärskola. Hur kan den digitala tekniken och de digitala verktygen samverka för att bli en pedagogisk plattform snarare än strukturella hinder? Vi närmar oss tankar, idéer och metoder kring pedagogik, användandet av digitala verktyg i en kreativ process samt skaparlust och konstnärliga

Läs mer »
Lotta Rangne 

Matteklubben för grundsärskola, kreativ och kul matematik för alla!

Lotta kommer att berätta om processen när Södermalmsskolans deltog i arbetet med att ta fram läromedel i matematik. Lusten väcktes hos eleverna och lärare fick kompetensutveckling. Resultatet är att lärarna fått ett läromedel som täcker hela kursen – efter deras egna önskemål – vilket är fantastiskt. En stor fördel med materialet och övningarna som ligger

Läs mer »
Malin Broberg 

Med fokus på kreativiteten

Samhällets utveckling kommer än mer än idag bero av människors kreativitet och lärande. För att lyckas förbereda våra unga inför den framtiden spelar skolan en unikt viktig roll. Vi behöver ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och på ett lekfullt sätt lära mer och framförallt producera mer, med en känsla av att de på

Läs mer »
Maja Back Lakic 

Mitt formativa klassrum

Hur ser man till att alla elever faktiskt lär sig något på lektionerna? Hur ger man effektiv formativ bedömning utan att drunkna i rättning? I den här föreläsningen ska jag berätta om hur jag jobbar med mina elever. Du kommer att få massor av digitala och analoga ”teacher hacks” kring hur du kan planera, genomföra

Läs mer »
Lisa Gawell 

Motivation och balans i en föränderlig värld.

Elevers motivation till lärande är en avgörande faktor för hur de kommer att lyckas genom gymnasiet och vidare i livet. När vår värld förändras allt snabbare, blir alltmer komplex och ger oss oändligt många valmöjligheter så blir det allt svårare att hitta sin väg, sin motivation och sitt välmående. – Hur hjälper vi elever att

Läs mer »
Pelle Sandstrak 

Mr Tourette – För Ovanlighetens Skull

Ett annorlunda stand up föredrag med pedagogik, komik, tragik. En hyllning till de i skolan som gav Pelle en självbild genom att bete sig Istörd+ och våga göra fel. En resa från uteliggare till inneliggare, och bli så frisk som jag vill bli. Men nu räcker det.

Läs mer »
Bodil Sölve 

Nyfiken på internationellt elevarbete

Mårtenskolan i Lund har under tre års tid ingått i ett Erasmusprojekt som handlat om läs och-skrivutveckling i åldrarna 4-12 år. Projektet har bl a hanterat ämnen som: Vilka typer av texter arbetar man med i olika länder? hur bedöms elevtexter? vilka färdigheter ska eleverna uppnå vid olika åldrar? hur arbetar man med elever med

Läs mer »
Essi Alho 

Prinsparets Stiftelse presenterar: Lajka – hela skolans verktyg för en bättre näthälsa!

Vill din skola arbeta med frågor som berör elevers näthälsa, samtidigt som ni jobbar med värdegrundsuppdraget, de globala målen och barnkonventionen? Med Lajka kan ni göra just detta! Lajka är en kostnadsfri utbildningsplattform där du hittar lektioner och informationsmaterial från förskoleklassen till årskurs nio. Lajka erbjuder även material för fritidshemmet, elevhälsan, skolledning och föräldrar. Med

Läs mer »
Felicia Grosin 

Psykologi i klassrummet för ett hållbart lärande

Hur kan vi förebygga stress i klassrummet och samtidigt främja inlärning? Vad säger psykologin om framgångsrik undervisning och ledarskap? Hur kan psykologisk kunskap komma till nytta i klassrummet med hänsyn till hälsa, relationsskapande och lärande? Finns det undervisningsstrategier som förebygger stress? Felicias föreläsning ger konkreta tips på hur ni som lärare kan ta hjälp av

Läs mer »
Ulrika Rogland 

Sexuella övergrepp på internet

Vad är grooming? Och, hur kan man som vuxen kan förebygga, informera och hjälpa sina elever? Med exempel från riktiga rättsfall och svar på frågor som ”vad säger lagen?” och ”vad gör jag om mitt barn blivit utsatt?” berättar Ulrika Rogland om grooming utifrån olika fall, och genom att vi lär oss mer kan vi

Läs mer »
Katarina Graffman 

Självklart digital – unga och mediebeteenden

Katarina Graffman är doktor i antropologi och en erfaren medieantropolog. Hon har de senaste 15 åren kontinuerligt studerat hur ny medieteknik förändrar människors beteenden. Genom att studera ungas medievardag där den sker, det vill säga i deras sammanhang, har hon en fingertoppskänsla som få andra. Katarina kommer få dig att förstå att man inte alltid

Läs mer »
Scroll to Top