Program

År
Datum
Målgrupp
Spår
Digital kompetens
Sal
Sortera  
101 Resultat
Thomas Szendrö
Thomas Szendrö 

Gör inte HBTQ till en grej

Thomas för gärna föreläsningen ”Gör inte HBTQ till en grej” som en dialog tillsammans med åhörarna när han lyfter svensk HBTQ-historia, hur det ser ut i världen och i Europa. Thomas lyfter också de olika

Läs mer »
Johan Westerlund
Johan Westerlund 

Hållbarhet genom delaktighet

Barn och ungas delaktighet är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Men hur kan det konkret gå till att skapa förutsättningar för delaktighet? I föreläsningen får vi ta del av olika tankar och exempel som: Varför

Läs mer »
Sissela Bergman Nutley
Sissela Bergman Nutley 

Hjärnsmart undervisning i digital kompetens

Skolans uppdrag är att ge alla barn och unga digital kompetens – att lära elever förstå och använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt oroar sig många för den stress våra hjärnor utsätts för i en vardag full

Läs mer »
Imad Elabdala
Imad Elabdala 

Hur kan innovation öka barns psykiska hälsa?

Hur kan digitalisering öka barns psykiska hälsa i en tid av Instagram och Youtube? Kan man blanda psykologi med teknologi? Följ med på inspirerande resa av en Krig Överlevare som försöker rädda världen genom innovation.

Läs mer »
Anna Åkerfeldt
Åsa Colliander Celik
Christer Sjöberg
Johanna Karlén
Anna Åkerfeldt  Åsa Colliander Celik  Christer Sjöberg  Johanna Karlén 

Hur väljer du digitala verktyg för din undervisning?

Anna Åkerfeldt, Johanna Karlén, Åsa Colliander Celik och Christer Sjöberg samtalar om de didaktiska val lärare står inför i en digitaliserad skola. Många moment i undervisningen bygger idag på användning av digitala verktyg och tjänster.

Läs mer »
Maja Back Lakic
Maja Back Lakic 

Mitt formativa klassrum

Hur ser man till att alla elever faktiskt lär sig något på lektionerna? Hur ger man effektiv formativ bedömning utan att drunkna i rättning? I den här föreläsningen ska jag berätta om hur jag jobbar

Läs mer »
Bodil Sölve
Bodil Sölve 

Nyfiken på internationellt elevarbete

Mårtenskolan i Lund har under tre års tid ingått i ett Erasmusprojekt som handlat om läs och-skrivutveckling i åldrarna 4-12 år. Projektet har bl a hanterat ämnen som: Vilka typer av texter arbetar man med

Läs mer »
Felicia Grosin
Felicia Grosin 

Psykologi i klassrummet för ett hållbart lärande

Hur kan vi förebygga stress i klassrummet och samtidigt främja inlärning? Vad säger psykologin om framgångsrik undervisning och ledarskap? Hur kan psykologisk kunskap komma till nytta i klassrummet med hänsyn till hälsa, relationsskapande och lärande?

Läs mer »
Ulrika Rogland
Ulrika Rogland 

Sexuella övergrepp på internet

Vad är grooming? Och, hur kan man som vuxen kan förebygga, informera och hjälpa sina elever? Med exempel från riktiga rättsfall och svar på frågor som ”vad säger lagen?” och ”vad gör jag om mitt

Läs mer »
Sophie Frithiof och Jenny Olsson Mohammad-Ali
Sophie Frithiof och Jenny Olsson Mohammad-Ali 

Spelar möblerna roll?

Sophie och Jenny fick möjligheten att skapa ett kompensatoriskt klassrum där möblerna stödjer den flexibla undervisningen. Möbleringen kan enkelt anpassas efter elevernas behov, enskilda undervisningsmoment och olika KL-strukturer. De har dokumenterat hela projektet och kommer

Läs mer »
Scroll to Top