Arkiv: Activities

Manage activities on your website

Hur kan Internet of things göra läraren bättre?

Genom att samla in rörelsedata och visualisera denna som värmekartor kan läraren tydligt se hur hen har använt sig av det fysiska rummet under lektionen. Projektet Lärares rörelsemönster har utforskat hur IoT kan vara ett användbart verktyg för läraren att utveckla sin undervisning och nå varje elev. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Hur kommer AI att påverka skolan?

Under slutet av förra året förundrades många av OpenAIs tjänst chatGPT. Utvecklingen av AI-system går allt snabbare och teknologier som använder AI kommer att påverka skolan. Men hur? Vilka risker och vilka möjligheter följer med utvecklingen? I den här föreläsningen kommer Erik att lyfta dessa frågor och diskutera hur AI utmanar vår förståelse av lärande, …

Hur kommer AI att påverka skolan? Read More »

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller

Alla som har ett läroplansuppdrag har också ett ledaruppdrag, vilket innebär att ledarskap i arbetslaget inte enbart handlar om förskollärarens ansvar utan att även barnskötarens vardag består av många ledarhandlingar. Förskolans ledarskap kännetecknas av en alldeles särskild kombination av samspel, professionalitet, relationer och yrkesroller. Föreläsningen belyser därför vikten av att se på förskolans ledarskap utifrån …

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller Read More »

Livepodd Livslångt – jävla skitsystem!

Katarina Pietrzak, forskare på RISE, livepoddar med podden Lisvlångt tillsammans med sin kollega Micke Kring och med gästen Jonas Söderström. Tillsammans möts de i ett samtal om vad det livslånga lärandet kan ha att vinna på bra system och digitalisering. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Tänka utanför gränserna

Hur kan du som pedagog utmana elevers tänkande? Följ med på vår spännande resa utanför gränserna! Ramsta skola arbetar sedan fem år tillbaka med ett EU-projekt. Tillsammans med en partnerskola i Spanien utvecklar vi både elevers och pedagogers tänkande. Hur kan vi få ett djupare tänkande och går det att bedöma? Hur kan vi hjälpa …

Tänka utanför gränserna Read More »

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande

Ta del av de första insikterna och samskapa metodlådan i ett nytt forskningsprojekt kring livslångt lärande. Luleå Tekniska Universitet, RISE, Nox Consulting, Omställningsfonden och ABB har i ett gemensamt Vinnova-finansierat projekt utifrån regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensutveckling, tagit sig an att utforska drivkrafter bakom det livslånga lärandet och hur dessa kan påverka design för …

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande Read More »

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver huvudmän och skolor uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd? Skolverket informerar om förändringen och tipsar om vilka verktyg som kan användas som stöd i förberedelsearbetet. Föreläsning med …

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta? Read More »

Digital kompetens – i praktiken och i digitaliseringsstrategin

Vad innebär digital kompetens i praktiken för elever, lärare och skolförvaltning? Med avstamp i ny forskning lyfter Anna-Lena Godhe vad digital kompetens innebär för skolan och varför det behövs. Var med och få en inblick i hur digitaliseringsstrategin kan komma att påverka arbetet i skolan och vilka möjligheter och utmaningar som kan komma framöver. Spår: …

Digital kompetens – i praktiken och i digitaliseringsstrategin Read More »

Hur kan artificiell intelligens bidra till ökat lärande?

Learnlab arbetar aktivt för att färre summativa test ska användas, och för fler uppgifter där eleverna uppmuntras att arbeta tillsammans, vara kreativa och aktiva. Vi fokuserar på kreativt lärande och fortlöpande bedömning med hjälp av Learnlab, och ger exempel på hur AI kan användas i bedömningsarbete.

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats?

Lärarbristen är fortsatt stor och kommer på sikt påverka hela samhället. Skolverkets rapport från 2021 visar att totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035 för att motverka lärarbristen framöver. Redan nu ser vi hur andelen behöriga lärare och förskollärare minskar i socioekonomiskt svaga områden och på glesbygden krävs nya innovativa …

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats? Read More »

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top