Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Sortera  
81 Resultat
Bojan Ralevic 

Det digitala klassrummets möjligheter

Många tycker att det kan vara svårt att orientera sig i det myller av digitala verktyg som finns tillgängliga. Genom att identifiera några nyckelanvändningsområden för digitala verktyg i undervisningen kommer Bojans föreläsning att ge handfasta tips och åskådliggöra potentiella pedagogiska vinster med dessa. Han kommer vidare att visa på hur digitala hjälpmedel med fördel kan

Läs mer »
Åsa Colliander Celik  Christer Sjöberg 

Digital kompetens som en integrerad del av undervisningen

Programmering och förståelse för hur digitala verktyg kan användas är en central del av digital kompetens. Christer Sjöberg, matematiklärare i Nacka, och Åsa Colliander, geografilärare, berättar hur som en integrerad del av ämnesundervisningen utvecklar elevers digitala kompetens. Christer använder programmering som ett naturligt inslag när eleverna tränar multiplikation och problemlösning. Åsa talar om hur hon

Läs mer »
Catrin Andersson 

Digitala verktyg – en rättighet för alla barn oavsett funktionsnedsättningar

Hur kan digitala verktyg bli tillgängliga för barn och elever med funktionsnedsättningar? Som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar Catrin inom ett av myndighetens resurscenter med fokus på dövblindhet. Hon brinner för att alla barn och elever ska få tillgång till digitala verktyg utifrån sina egna förutsättningar. Vid seminariet kommer du att få exempel på hur

Läs mer »
Måns Jonasson 

Elever behöver en positiv bild av framtiden

Måns Jonasson, digital strateg på Internetstiftelsen och författare till Framtidenboken, tittar i backspegeln. Han visar i sin föreläsning hur vi kan skratta åt många av de hot om framtiden som målades upp för 50 år. Gårdagens problem har vi löst med hjälp av forskning, innovationer och teknisk utveckling. Epidemier, klimatkatastrofer och ekonomisk kris sägs ofta

Läs mer »
Inger Fridolfsson 

En hållbar läs- och skrivundervisning

Svenska Dyslexiföreningen är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Att kunna läsa och skriva är grundläggande för att klara sig i samhället och en god läsförmåga är förutsättningen för att lyckas i skolans flesta ämnen. Dessvärre vet vi att en oroväckande andel elever lämnar skolan med

Läs mer »
Ulrika Håkansson Kallin och Pernilla Johansson 

En tant kan väl inte åka skateboard?

Hur kan olika typer av texter användas för att få elever i F-3 att tänka mer normkreativt och våga utmana rådande normer och tankesätt? Kan små mikrohandlingar leda till förändring? I vårt arbete på blandar vi olika texter och undersöker och problematiserar allt från böcker, tidningar, sociala medier och bilder, vi synliggör det som inte

Läs mer »
Katrin Forsgren  Maria Holmgren 

Escape room – ett spelifierat lärande.

Escape room är icke virtuella spel där deltagare samarbetar med att lösa olika gåtor. De har blivit populära inslag på arenor som t. ex museum och återfinns nu även på många håll i skolans undervisning. Delta i vårt escape room och ta del av vad forskningen säger om vilket lärande som uppstår i samband med

Läs mer »
Magnus Jägerskog 

Ett hållbart samhälle för barn – vad krävs?

Sverige är ett fantastiskt land att växa upp i. Men inte för alla och inte alltid. Baserat på mer än 100 000 kurativa kontakter, forskning och beprövad erfarenhet tar Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog med dig på en resa in i barn och ungas livssituation, om deras psykiska hälsa, om skolan, familjen och den globala byn.

Läs mer »
Joanna Lundin 

Extra anpassningar eller god undervisning?

Hur möter vi elevers olika behov? Pratar vi egentligen om vad god undervisning är eller är det så att vi fokuserar för mycket på olika extra anpassningar? Joanna tar upp vad som kännetecknar en god undervisning och hur vi kan förfina och utveckla vår undervisning. Kan vi göra det finns det möjligheter att minska vår

Läs mer »
Scroll to Top