Program

Programmet samt talare kommer att uppdateras löpande fram till mässans start.

Order  
16 Results
22 april, Pedagogik och didaktik
Felicia Grosin 

Psykologi i klassrummet för ett hållbart lärande

Hur kan vi förebygga stress i klassrummet och samtidigt främja inlärning? Vad säger psykologin om framgångsrik undervisning och ledarskap? Hur kan psykologisk kunskap komma till nytta i klassrummet med hänsyn till hälsa, relationsskapande och lärande? Finns det undervisningsstrategier som förebygger

Read More »
22 april, Pedagogik och didaktik
Ulrika Rogland 

Sexuella övergrepp på internet

Vad är grooming? Och, hur kan man som vuxen kan förebygga, informera och hjälpa sina elever? Med exempel från riktiga rättsfall och svar på frågor som ”vad säger lagen?” och ”vad gör jag om mitt barn blivit utsatt?” berättar Ulrika

Read More »
23 april, Ledning och utveckling
Martin Gråfors 

Struktur som skapar kultur – men hur?

Vad är hållbart i en värld av ständig förändring och rörelse ? Hur kan jag som ledare leda genom att bygga strukturer och tillit som håller i en ständig förändring av förutsättningar. Denna föreläsning är om hur du som ledare

Read More »
21 april, Pedagogik och didaktik
Maria Wiman 

Vi förändrar världen – Värdeskapande lärande i praktiken

Med verkliga mottagare och högt till tak i klassrummet banar Maria vägen för ett fördjupat lärande där eleverna blir producenter, aktörer och världsmedborgare. Här fostras generation Greta med hållbarhetsfrågor och driv i fokus. Marias föreläsning blandar forskning med konkreta undervisningsexempel

Read More »
Scroll to Top