Nyfiken på internationellt elevarbete

Mårtenskolan i Lund har under tre års tid ingått i ett Erasmusprojekt som handlat om läs och-skrivutveckling i åldrarna 4-12 år. Projektet har bl a hanterat ämnen som: Vilka typer av texter arbetar man med i olika länder? hur bedöms elevtexter? vilka färdigheter ska eleverna uppnå vid olika åldrar? hur arbetar man med elever med läs- och skrivsvårigheter i olika länder? Allt detta och mycket mer har diskuterats under återkommande projektmöten.
Men projektet har också skapat ringar på vattnet inom andra ämnesområden då Mårtenskolan under projekttiden arbetat med olika elevsamarbeten som t ex att skriva gemensamma texter, göra grupparbeten med gruppmedlemmar från olika länder, göra muntliga presentationer på engelska för andra skolor inom projektet.

Scroll to Top