Med fokus på kreativiteten

Samhällets utveckling kommer än mer än idag bero av människors kreativitet och lärande. För att lyckas förbereda våra unga inför den framtiden spelar skolan en unikt viktig roll. Vi behöver ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och på ett lekfullt sätt lära mer och framförallt producera mer, med en känsla av att de på olika sätt kan påverka sin framtid. Genom roliga aktiviteter som fördjupar elevernas lärande, ökar deras motivation och dessutom lär dem utnyttja iPads kreativa verktyg maximalt, visar Malin inspirerande och konkreta exempel som öppnar upp kreativiteten i olika lärandesituationer.

Scroll to Top