Makerspace och digital vikarie – förändringsarbete med eleven i fokus

Slöjdsalar och trädgårdsodlingar på Eriksdalsskolan har nu fått sällskap av ett makerspace där skolarbetet kan berikas med skapande i olika digitala tekniker. Rålambshovsskolan skapar digitala material och strukturer för att säkra upp kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen vid personalfrånvaro.  Gemensamt för satsningarna är fokuset på elevernas individuella förutsättningar och behov. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för projektet BLIVA och i denna föreläsning delar lärare med sig av tillvägagångssätt, ambitioner, lärdomar och vägar framåt.

Scroll to Top