Luleås digitaliseringsresa, från strategi till verklighet

Följ med på Luleås digitaliseringsresa och lär dig hur Luleå omvandlat den nationella digitala strategin till ett funktionellt stöd för verksamhetens pedagoger och barn/elever genom konkreta arbetsprocesser och ett strukturerat, dokumenterat och förankrat digitalt ekosystem. Katarina och Britt-Marie delar med sig av konkreta tips och idéer för att utveckla det strategiska digitaliseringsarbetet via välplanerade, likvärdiga, hållbara och innovativa lösningar.

Scroll to Top