Lärares förståelse av engagemang online

Elevers engagemang är den mest kritiska faktorn för skolframgång. Men hur tolkar och stödjer lärare elevernas engagemang när undervisningen flyttar online? Här presenteras en studie genomförd i samarbete med IFOUS där åtta skolhuvudmän deltagit. Du får ta del av reflektioner och framväxande insikter av lärare som reguljärt undervisar online (hybrid, fjärr och distans), från grundskola, till gymnasieskola och vuxenutbildning. Resultaten visar på implikationer för lektionsdesign.

Scroll to Top