Lärares arbete i en post-digital skola

Hur flätar vi samman det digitala och det analoga på ett bra sätt i undervisningen? Catarina Player-Koro har forskat på effekterna av skolans digitalisering i många år. Var med och få insikter om hur digitala verktyg påverkar lärandet och vilka utmaningar undervisningen i den post-digitala skolan står inför.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Scroll to Top