Lärande för alla i det digitala klassrummet

Kreativitet i lärandet gör att eleverna uppnår positiva resultat och de får en större valmöjlighet när det gäller att visa sina kunskaper. Med hjälp av iPad kan alla elever ta del av undervisning som stimulerar flera sinnen och med hjälp av de inbyggda hjälpmedlen blir lärandet tillgängligt för alla. Som ledare i det digitala klassrummet krävs ett adaptivt ledarskap som utmanar och uppmanar till nya och flexibla lösningar, vilket tur ökar motivationen och lusten till livslångt lärande. I den här föreläsningen får ni lyssna på Siri-rap, se elevexempel på digital bildnotering för ökad läsförståelse, exempel på Augmented reality i undervisningen, kreativa elevlösningear och annat smått och gott som hela tiden pågår i det digitala klassrummet.

Scroll to Top