Lajka – för en tryggare nätvardag, på skolan och utanför

Prinsparets stiftelse bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens verksamhetsområden, tryggare nätvardag och dyslexi, grundar sig i Prinsparets personliga engagemang. Inom tryggare nätvardag har stiftelsen skapat Lajka – en kostnadsfri utbildningsplattformen för att Sveriges skolor lättare ska kunna prata om vardagen på nätet.

På Lajka hittar du lektioner från förskoleklassen till gymnasiet samt material för fritidshemmet, elevhälsan, skolledning och föräldrar. Med Lajka kan hela skolan samordna sitt arbete med att främja en god näthälsa och skolpersonal erbjuds konkreta förslag och ett färdigt upplägg som kan tas med rakt av eller anpassas för att starta konstruktiva samtal om nätet, dess påverkan och konsekvenser.

Vi vet att skolan redan sitter på kompetensen för att skapa trygghet för sina elever, och att eleverna sitter på kunskapen om hur nätvardagen ser ut. Om vi på Prinsparets Stiftelse då kan verka som en samlande kraft och bidra med ett material som skapar förutsättningar att jobba med frågan ur olika perspektiv – då är det där vi ska vara.

Arbetet med Lajka utgår från Läroplanen och skolans värdegrundsuppdrag, där människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor, är grundläggande demokratiska värderingar som främjar mänskliga rättigheter.

 

Scroll to Top