Kvällsmingel med Internetstiftelsen, Cybersecurity Academy och Samspel

Onsdagen den 19 april anordnar Internetstiftelsen ett mingel tillsammans med Cybersecurity Academy och Samspel. Det är tre aktörer som alla arbetar med att främja digital kompetens i skolan. Här får du en unik chans att möta experter inom flera områden av skolans digitalisering. Var med och bredda ditt perspektiv på vilka möjligheter som finns för just din skola eller verksamhet.

Medverkande

Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Digitala lektioner
Digitala lektioner är en kostnadsfri lärresurs från Internetstiftelsen med lektioner och material som täcker allt som rör digital kompetens och programmering i grundskolan.

Skolfederation
Skolfederation erbjuder en lösning för att ansluta din skola till de digitala nationella proven som rullas ut 2024. Det är en infrastruktur som också gör det möjligt för elever och lärare att nå alla digitala lärresurser som skolan har avtal med och som finns anslutna till federationen. Allt med endast ett lösenord, så kallad single sign-on.

Samspel
Samspel är ett metodmaterial för elever i mellanstadiet som används för att lära ut hur de kan agera i situationer av våld, både online och offline. I metodmaterialet lyfts teman som; våld och brott online, normer, rasism och sexualiserat våld, psykisk ohälsa, inkludering och samtycke.  

Samspel är ett samarbetsprojekt mellan organisationen MÄN och Sverok.

Cybersecurity Academy
Cybersecurity Academy skapar förutsättningar för att du som lärare ska kunna arbeta med IT-säkerhet i ditt klassrum. Vi erbjuder undervisningsmaterial och föreläsningar för att stärka ungas kompetens inom cybersäkerhet och källkritik.

Scroll to Top