Kooperativt lärande – Undervisning och Forskning

Forskning om kooperativt lärande visar att goda kamratrelationer ökar elevernas skolprestationer och gör dem mer delaktiga i sitt eget lärande. Vad innebär kooperativt lärande och hur kan det se ut i klassrummet? Vad gör kooperativt lärande till ett hållbart lärande? Vad säger forskningen? Åsa och Moa kommer att berätta hur kooperativa målstrukturer kan fungera i klassrummet utifrån en gemensam värdegrund, fler demokratiska processer och elever som når utbildningens mål.

Scroll to Top