Kooperativt lärande i praktiken – vad är det?

Hur kan samarbete främja inlärning?
Vad krävs för att eleverna ska lära sig att samarbeta på ett fruktbart sätt?
Du kommer att få höra om hur du, med små medel, kan förändra din undervisning så att eleverna blir mer aktiva och lär sig att fungera som lärresurser för varandra. Med hjälp av samarbetsfärdigheter och strukturer får du ett klassrum där eleverna fortlöpande utvecklar sina sociala färdigheter. Eleverna vet tydligt vad som förväntas av dem vilket leder till ökad måluppfyllelse.
Du som besöker oss kommer själv att prova några av strukturerna som vi frekvent använder i våra klassrum.

Scroll to Top