Kooperativt lärande ett hållbart lärande

Vi kommer berätta om hur vi använt kooperativt lärande för att skapa ett samarbetande klassrum och hur det blir en del av värdegrundsarbetet. Vår föreläsning kommer bjuda på tips om möblering, heterogena grupper, strukturer, roller och utvärdering. Våra exempel kommer från låg – och mellanstadiet. Vi kommer svara på frågan varför kooperativt lärande är ett hållbart lärande för både elever och lärare.

Scroll to Top