KL- praktiska tips för klassrummet

Jacqueline Andrae, Pernilla Lundh och Jessika Svahn är tre lärare som driver kooperativt lärande på Bälinge skola i Uppsala kommun. I den här föreläsningen delar de med sig av hur du kan arbeta praktiskt med det kooperativa lärandet i klassrummet. De har hållit i utbildningar och föreläsningar inom kooperativt lärande, både lokalt på deras egna skola, på andra skolor i kommunen men även på kommungemensamma utbildningsdagar. Kom och låt dig inspireras i ditt lärarjobb och få konkreta vertyg som du kan börja använda redan idag.

Scroll to Top