Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom och Bipolär sjukdom typ 2

Under sin föreläsning kommer Joanna ta med er på sin resa från trasig 14 åring, psykiatrisk slutenvård, åtta självmordsförsök och 15 års självskadebeteende. Till utbildad journalist och prisad föreläsare som driver eget företag och är självskadefri. Hon kommer berätta hur hon vänt sina funktionsnedsättningar till funktionsförbättringar. Hon kommer också ge er konkreta tips på hur man med enkla medel kan anpassa skolan för elever med NPF-diagnoser.

Scroll to Top