Interkulturella och digitala aspekter på ledarskap

Många av oss fick lära oss mycket på kort tid när det gäller att leda på distans och leda i interkulturella miljöer. Det handlar en hel del om olika förhållanden, förkunskaper och förväntningar men också om självkännedom.
Under den här knappa timmen ska vi titta på hur vi kan leda digitalt och fysiskt med hjälp av ökad interkulturell kompetens. Det handlar lika mycket om ledarskap i den egen organisationen som erfarenheter som kan bli viktiga i internationella kontakter eftersom det kan komma att dröja innan vi kan/vill besöka varandra fysiskt igen.

Scroll to Top