Hur vi i Sollentuna kommun skapar förutsättningar för nyfikna barn att bli digitalt kompetenta

I Sollentuna kommun har vi utarbetat en strategi för hur vi arbetar för att ge alla barn samma förutsättningar att bli digitalt kompetenta, men även hur vi skapar digitalt kompetenta pedagoger. Vi har under ett par år byggt en organisation som med tydligt ledarskap och kontinuerligt nätverkande med kommunens digitaliseringsmentorer gjort att vi hela tiden driver de digitala undervisningsmiljöerna framåt.

Scroll to Top