Hur undervisar vi i framtidens skola?

Allt fler delar av våra liv sker i det digitala och vår verklighet förändras i takt med att ny teknik når marknaden. Vad får det för konsekvenser för skolan och undervisningen? Under den här föreläsningen kommer Maria Wiman att ge en bild av vilka behov som kommer att finnas i framtiden och vilka kunskaper du kommer behöva för att skapa en relevant undervisning för elever som växer upp med internet som en självklarhet.

Scroll to Top