Hur skapar vi lärmiljöer där alla får möjlighet att må bra?

– Vad är en bra arbetsmiljö för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Många elever med NPF mår inte bra i skolmiljön, vilket kan yttra sig i både fysiska och psykiska symptom och som i värsta fall kan resultera i problematisk skolfrånvaro. Eleverna vill inget hellre än att gå till skolan men klarar inte att vistas i skolmiljön.

Vad är det i den fysiska och psykosociala skolmiljön som leder till att eleverna inte klarar av att vara i skolan? Under föreläsningen berättar vi vad det kan bero på och vad man som skola kan göra för att skapa en god arbets- och lärmiljö för alla elever.

Spår: Mäss-pass för vår öppna scen (tillträde även för dig med SETTivalpass & Fördjupningspass)

Jenny Kindgren

Jenny Kindgren

Jenny Kindgren är beteendevetare och har även studerat handikappvetenskap samt samtalsmetodik. Jenny har mångårig erfarenhet av att arbeta med NPF

Läs mer »
Susanne Berneklint

Susanne Berneklint

Susanne är i grunden gymnasielärare med tjugo års erfarenhet från arbete i olika skolformer, från förskoleklass till gymnasiet. Susanne har

Läs mer »
Scroll to Top