Hur kommer AI att påverka skolan?

Under slutet av förra året förundrades många av OpenAIs tjänst chatGPT. Utvecklingen av AI-system går allt snabbare och teknologier som använder AI kommer att påverka skolan. Men hur? Vilka risker och vilka möjligheter följer med utvecklingen? I den här föreläsningen kommer Erik att lyfta dessa frågor och diskutera hur AI utmanar vår förståelse av lärande, samt ge handfasta tips på hur man som lärare kan anpassa sin undervisning med hänsyn till den nya tekniken.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Erik Winerö

Erik Winerö

Sedan 2020 är Erik doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT och är

Läs mer »
Scroll to Top