Hur kan vi avlasta kognitiva delar och arbeta multimodalt för elever som har svårigheter att nå målen?

Lärmiljöanpassningar ska ge maximal utdelning på så liten insats som möjligt. Har vi kunskap om vilka funktioner som styr inlärningen i grunden är det också lättare för oss att ge eleverna generella strategier som spänner över ämnen och som eleven kan tillämpa i flera olika miljöer. Med erfarenheter från grundskola, universitet, grundsärskola och hjälpmedelsverksamhet berättar specialpedagog Karin Malmberg och logoped Jenny Hörnqvist hur man kan ta avstamp i hjärnforskning och pedagogiska strategier för att avlasta kognitiva delar genom att anpassa lärmiljöer på ett sätt som är bra för alla, nödvändigt för några och dåligt för ingen.

Scroll to Top