Hur kan skolan skapa trygghet för lärande?

Vi presenterar en kunskapsöversikt om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling som är framtagen av Skolverket och Linköpings universitet. Baserat på forskningen kan vi urskilja framgångsfaktorer för skolor i det vardagliga arbetet mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Samma faktorer hänger ihop med elevers psykiska hälsa och välmående och i vilken grad de når målen för utbildningen.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Robert Thornberg

Robert Thornberg

Robert Thornberg är professor i pedagogik och verksam på Avdelningen för pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Läs mer »
Scroll to Top