Hur kan Internet of things göra läraren bättre?

Genom att samla in rörelsedata och visualisera denna som värmekartor kan läraren tydligt se hur hen har använt sig av det fysiska rummet under lektionen. Projektet Lärares rörelsemönster har utforskat hur IoT kan vara ett användbart verktyg för läraren att utveckla sin undervisning och nå varje elev.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Mattias Wickberg

Mattias Wickberg

Mattias är lärare på SSIS inom bland annat gränssnittsdesign och svenska, och har som förstelärare ansvar för flera av skolans

Läs mer »
Patrik Hernwall

Patrik Hernwall

Patrik Hernwall, docent vid institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet. Ett övergripande forskningsintresse är barns villkor i medietäta

Läs mer »
Robert Ramberg

Robert Ramberg

Fil.dr. i kognitionspsykologi och professor i data och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande och samarbete vid institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet. Ramberg

Läs mer »
Scroll to Top