Den moderna klassresan- skolan och idrottens gemensamma uppdrag

Utbildningsväsendet och idrottsrörelsen är båda i behov att hitta nya sätt att möta morgondagens utmaningar när knappa resurser ska möta ökande behov!
Hur kan en samverkanslösning se ut där alla vinner?
Djurgården bedriver sedan två år tillbaka ett omfattande program med skolsamverkan för ökad fysisk aktivitet baserat på en princip om gemensamt värdeskapande. Under en timme ritar vi upp hur vi arbetar, vilka resultat vi kan se och varför vi tror att detta är en modell för framtiden!

Scroll to Top