Hur kan digital undervisning se ut i praktisk-estetiska ämnen?

Vi visar hur vi skapat digitalt material för att göra vår undervisning tydligare. Med digitala verktyg kan vi ge eleverna fler möjligheter att inhämta kunskap och visa sin arbetsprocess. Vi presenterar vilka förutsättningar vi har och det samarbete vi ser är möjligt utifrån de nya kursplanerna.

Scroll to Top