Hur kan artificiell intelligens bidra till ökat lärande?

Learnlab arbetar aktivt för att färre summativa test ska användas, och för fler uppgifter där eleverna uppmuntras att arbeta tillsammans, vara kreativa och aktiva. Vi fokuserar på kreativt lärande och fortlöpande bedömning med hjälp av Learnlab, och ger exempel på hur AI kan användas i bedömningsarbete.

Yngve Lindvig

Yngves passion är att skapa digitala verktyg och metoder som förstärker lärandet. Han är övertygad om att inom en snar

Läs mer »
Scroll to Top