Hur bygger man en positiv inlärningsmiljö, en skola där varje individs styrkor får blomstra?

En positiv uppfattning om sig själv och sina styrkor förbättrar välbefinnandet och främjar lärandet. När lärare ger respons på elevernas styrkor skapas positiva känslor som blir till avgörande resurser under skoltiden. Genom att eleverna vet om sina styrkor och använder sig av dem stärks skyddsfaktorerna och möjligheterna till framgång ökar. I de skolor där See the Good!-metoden har genomförts har elevernas och lärarnas välmående ökat.

Enligt Dr. Kaisa Vuorinens forskning är elevernas användning av karaktärsstyrkor kopplat till deras allmänna lycka och engagemang i skolarbetet. Kaisa vill ge dig de bästa tipsen för att göra detta i praktiken och visar vägen till en blomstrande skola. Nu börjar vi!

Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen

Kaisa Vuorinen, fil.dr., Helsingfors universitet, sakkunnig i positiv utbildning och styrkebaserat lärande. Kaisa har redan utbildat lärare i mer än

Läs mer »

Sara Pernolf

Sara Pernolf är rektor i Västerås med stort intresse för positiv psykologi. Sara strävar efter att driva en skolutveckling där

Läs mer »
Scroll to Top