Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats?

Lärarbristen är fortsatt stor och kommer på sikt påverka hela samhället. Skolverkets rapport från 2021 visar att totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035 för att motverka lärarbristen framöver. Redan nu ser vi hur andelen behöriga lärare och förskollärare minskar i socioekonomiskt svaga områden och på glesbygden krävs nya innovativa lösningar för att erbjuda lärarledd undervisning i bland annat modersmål. Hur kan du som huvudman, eller skolledare skapa en organisation som lockar och utvecklar talangerna och behåller behörig personal över tid? Och hur kan vi samverka mellan huvudmän för att motverka lärarbristen? Ta del av goda exempel från verksamheten och påverka samtalet med frågor till vår inbjudna panel. 

Spår: Fördjupningspass

Johan Wernström

Johan Wernström

Johan Wernström är bildningschef/Skolchef i Vadstena kommun. Han har en bakgrund som fritidspedagog, grundskollärare och rektor, och arbetat i skolan

Läs mer »

Maria Rönn

Maria Rönn är 1:a vice ordförande i Sveriges Lärare och ledamot i förbundsstyrelsen. Hon tillhör Sveriges Lärare i Trelleborg och

Läs mer »
Per Falk

Per Falk

Per Falk jobbar som utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och är processledare på Kvasar Makerspace

Läs mer »
Scroll to Top