Hållbarhet genom delaktighet

Barn och ungas delaktighet är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Men hur kan det konkret gå till att skapa förutsättningar för delaktighet? I föreläsningen får vi ta del av olika tankar och exempel som: Varför en lärares viktigaste uppgift är att se till att det finns laddade batterier. Vad en surikat kan lära oss om pedagogik. Vikten av att hitta personliga kopplingar till ett tema eller uppgift. Hur barn och ungas egna berättelser blir fantastiska filmer, offentlig konst, virtuella upplevelser och andra kulturuttryck som utvecklar och formar vårt samhälle.

Om Unga Berättar på
Webben: https://kulturskolan.stockholm.se/ungaberattar
Instagram och Twitter @ungaberattar
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCD7UZJSxmrmzJjzq-Fmncog

Scroll to Top