Globala målen i klassrummet

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Agendan syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. Globala målen tillhör oss alla och alla behövs för att världen ska kunna nå målen till år 2030 och samtidigt säkerställa att ingen lämnas utanför. I år är det 10 år kvar till 2030 och vi går nu in i FN:s Decade of Action som innebär att vi måste accelerera arbetet för att nå målen i tid. Hur går det för målen och vad kvarstår att göra? Hur kan lärare arbeta med Globala målen i klassrummet? Och hur kan vi hjälpa dagens barn och unga att använda sitt engagemang för att agera gemensamt för en bättre värld?

Scroll to Top