Generation Greta i klassrummet – hur vi formar världsförändrare!

Under workshopen kommer du att få snurra igång tankarna på hur du själv kan introducera värdeskapande lärande i din undervisning. Utifrån korta föreläsningar, diskussioner och frågeställningar får du reflektera över hur du med små medel kan knorra till dina lektioner så att eleverna blir aktörer, medskapare och i långa loppet världsförändrare. Här blandas konkreta tips på struktur och projektförslag med din egen kreativitet och dina egna förutsättningar. Här vågar vi tänka stort och modigt – vad är det värsta som kan hända liksom?

Scroll to Top