Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande.

Den fysiska lärmiljön hjälper eller stjälper koncentration, minne, språkutveckling och samarbete samt ökar eller minskar risken för diskriminering och kränkningar. Genom att medvetet nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön ökar tillgänglighet och likvärdighet. Den fysiska lärmiljön har en inverkan på alla elevers lärande och hälsa, men effekten är störst på elever med neuropsykiatriska funktionstillstånd, andra funktionsnedsättningar så som hörsel och syn, svenska som andra språk och psykisk ohälsa. Under föreläsningen får du verktyg för att utveckla den fysiska lärmiljön för att förbättra både elevers och lärares arbetsmiljö.

Scroll to Top