Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan

Här får du veta hur skolor kan främja fysisk aktivitet inom skolvardagen och vilka effekter det kan ge. Samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa beskrivs, men även vad vi behöver mer kunskap om.

Fysisk aktivitet gynnar förutsättningar för lärande och välmående men unga rör sig mindre än någonsin. Barn och ungdomar i skolåldern bör röra sig minst 60 minuter om dagen och eftersom eleverna spenderar så stor del av sin vakna tid i skolan behöver gynnsamma förutsättningar skapas i skolmiljön.

 

Scroll to Top