Från världens värsta fängelse i Syrien till framgång

Omar har gjort en resa från ett av världens värsta fängelser i krigets Syrien – svårt sjuk i tuberkulos och med en av sina småbröder, endast 11 år gammal, vid sin sida – till Sverige. Omar vägde 35 kilo när han anlände och har tagit sig igenom några av de värsta saker en människa kan tvingas till. Han är en överlevare som snabbt har integrerats i det svenska samhället. Omar berättar sin historia, hur han menar att integration behöver gå till och vad Sverige och världen kan göra.

Scroll to Top