Från utbildning till livslångt lärande

Katarina Pietrzak är forskare i frågor om Livslångt lärande på RISE och jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset kring lärande som grunden för allt. För vilka vi är och utvecklas som människor, för hur vi på våra arbetsplatser bidrar till innovation, utveckling och resultat och hur vi kan hjälpas åt att designa ett bättre samhälle. Mycket handlar om allt det vuxenlivet idag kräver av oss i form av kontinuerligt lärande, och på SETT pratar Katarina om det livslånga lärandet och kopplingen mellan skola och arbetsliv, utifrån alla de sammanhang där hon ser detta komma i spel.

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak

Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare på enheten Livslångt lärande RISE. Katarina jobbar med att utveckla och utforska metoder,

Läs mer »
Scroll to Top