Från offer till att undervisa om det tabubelagda

I sin föreläsning talar Emilia Friberg om hur hon i sin undervisning lyfter frågor med högstadieelever som rör tabubelagda ämnen i samhället som exempelvis dysfunktionella relationer, våld och missbruk. Under perioden 2019-2021 levde föreläsaren med en våldsam sambo med missbruksproblematik vilket har blivit ett avstamp för Emilias undervisning om dessa ämnen. Emilia kommer att beröra frågor om hur eleverna har reagerat på hennes undervisning, hur personlig en lärare kan vara och även frågeställningar om varför vi ryggar tillbaka för att prata om tabubelagda ämnen.

Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Emilia Friberg

Emilia Friberg

Emilia Friberg arbetar som högstadielärare i svenska och samhällsorienterande ämnen på Västra Stenhagenskolan i Uppsala. Emilia har varit yrkesverksam som

Läs mer »
Scroll to Top